Vad är geriatrik?

Geriatrik är den sjukvård som utreder, behandlar och rehabiliterar sjukdomar som uppkommer med stigande ålder.

Kvalitetsbokslut 2017

Här kan ni läsa Kvalitetsbokslutet för 2017 med fokus på Geriatrik och ASIH (öppnas i nytt fönster). 

Vård efter dina behov

Med lång erfarenhet erbjuder vi dig en trygg vård som vi planerar tillsammans med dig och dina närstående.

Utbilda dig hos oss

Vill du göra din praktik hos oss? Vi erbjuder träning av praktiska färdigheter och teoretisk reflektion i vårdmiljö.

Hör Cecilia och Johanna berätta om sina jobb inom geriatriken. - Hos oss får du bred och djup kunskap med mycket geriatrik i litet format som ortopedi, kirurgi, medicin och infektion.