Skriv ut den här sidan

Hur du söker vård

För att komma till oss behöver du en remiss. Vänd dig därför alltid först till din vårdcentral eller husläkare, de hjälper dig med en första bedömning och hänvisar dig till oss om det behövs.

Du som är i behov av vård dygnet runt är välkommen till någon av våra avdelningar för heldygnsvård.

Behöver du läggas in akut så kontaktar din husläkare, ambulanspersonal eller akutmottagning oss. Även sjukhusens vårdavdelningar kan hänvisa dig till oss för uppföljning och rehabilitering.

Minnesmottagningar 

På alla våra tre kliniker finns minnesmottagningar som utför utökade utredningar utifrån remiss från din husläkare eller annan specialistläkare. 

Specialistmottagning för osteoporos

Vid Danderydsgeriatriken har vi även en specialistmottagning för osteoporos  (vård av benskörhet). Även hit behöver du en remiss från husläkare eller annan specialistläkare.  

När vi fått remissen kommer vi att skicka en kallelse till dig.