Hur du söker vård

För att komma till oss behöver du en remiss. Vänd dig därför alltid först till din vårdcentral eller husläkare, de hjälper dig med en första bedömning och hänvisar dig till oss om det behövs.

Du som är i behov av vård dygnet runt är välkommen till någon av våra avdelningar för heldygnsvård.

Behöver du läggas in akut kontaktar din husläkare, ambulanspersonal eller akutmottagning oss. Även sjukhusens vårdavdelningar kan hänvisa dig till oss för uppföljning och rehabilitering.

Kognitiva mottagningar 

På våra kliniker finns kognitiva mottagningar (f.d. minnesmottagningar) som utför utökade utredningar utifrån remiss från din husläkare eller annan specialistläkare. När vi fått remissen kommer vi att skicka en kallelse hem till dig.