Skriv ut den här sidan

Hur du söker vård

Vänd dig alltid först till din vårdcentral eller läkare. De hjälper dig med en första bedömning och hänvisar dig till oss om det behövs.

Du som behöver vård dygnet runt är välkommen till någon av våra avdelningar för heldygnsvård.

Behöver du läggas in akut så kontaktar din husläkare, ambulanspersonal eller akutmottagning oss. Även sjukhusens vårdavdelningar kan hänvisa dig till oss för uppföljning och rehabilitering.

På alla våra tre kliniker finns minnesmottagningar och vid Danderydsgeriatriken har vi även en osteoporosmottagning för vård av benskörhet.