Geriatrik

Geriatrik är vård vid sjukdomar som hör ihop med åldrandet. 

Ju äldre du blir, desto högre blir risken för att drabbas av sjukdomar som till exempel hjärtsvikt, stroke eller frakturer efter fall.

Kroppens egna förmåga att klara av sjukdom och fysiska påfrestningar minskar. Det tar ofta längre tid att återhämta sig, även från lindriga åkommor. 

Det kallas för åldersskörhet.

Den geriatriska vården är specialiserad på akuta och kroniska sjukdomar

Geriatrisk sjukvård är specialiserad på akuta och kroniska sjukdomar som uppstår till följd av åldrande. I vården ingår både medicinsk behandling och rehabilitering.

De flesta som vårdas på geriatriken är äldre som har drabbats av en akut försämring, men också yngre med liknande besvär kan behöva geriatrisk vård.

Multiprofessionella team samarbetar 

Geriatriken ser till hela patientens behov och arbetar i så kallade multiprofessionella team som samarbetar runt patienten. I dessa team ingår till exempel läkare, sjuksköterska och undersköterska. 

Utredning och behandling av minnessjukdom 

Inom geriatriken görs fördjupad utredning och behandling av minnessjukdomar.

Innan du kommer till vår minnesmottagning ska din vårdcentral eller annan vårdgivare ha gjort en första grundläggande minnesutredning. Om din läkare bedömer att du behöver en fortsatt utredning skickar läkaren en remiss till oss. Därefter skickar vi en kallelse hem till dig.