Skriv ut den här sidan

Geriatrik

Geriatrik är vård vid sjukdomar som hänger ihop med åldrande. 

Ju äldre du blir, desto högre blir risken för att drabbas av sjukdomar som till exempel hjärtsvikt, stroke eller frakturer efter fall. Kroppens förmåga att klara av sjukdom och fysiska påfrestningar minskar, vilket kallas för åldersskörhet.

Det tar ofta längre tid att återhämta sig, även från lindriga åkommor. 

Geriatrisk sjukvård är specialiserad på akuta och kroniska sjukdomar som uppstår till följd av åldrande. I vården ingår både medicinsk behandling och rehabilitering.

De flesta som vårdas på geriatriken är äldre som har drabbats av en akut försämring, men också yngre med liknande besvär kan behöva geriatrisk vård. Inom geriatriken utreds och behandlas också patienter med minnessjukdom.