Skriv ut den här sidan

För dig som patient

Vårt mål är att du utifrån dina förutsättningar ska må så bra som möjligt. Din delaktighet i vården är av största vikt.

Vid stigande ålder måste hänsyn ofta tas till flera sjukdomar och funktionsnedsättningar. Den medicinska behandlingen och träningen utformas därför individuellt.  

Planering av din vård

Tillsammans med dig gör vi en bedömning om du har risk att ramla, att få trycksår eller drabbas av undernäring. Om risken är förhöjd, erbjuder vi dig stöd och råd för att försöka undvika att du drabbas.

  • Om det finns behov hjälper vi dig med att prova ut lämpligt gånghjälpmedel, som till exempel rollator eller käpp.
  • Vid problem med tal eller sväljningsförmågan kan du få träffa en logoped som är specialiserad inom det området.
  • Många praktiska, men även själsliga frågor, kan uppstå vid sjukdom. På avdelningarna finns möjlighet till kontakt med kurator.
  • Vi gör alltid en genomgång av din medicinlista. Läkemedel kan tas bort eller läggas till för att du ska få den mest ändamålsenliga läkemedelsbehandlingen.

Stöd från närstående

Vid sjukdom kan behovet och önskan av stöd från närstående öka. Efter samtycke från dig, involverar vi gärna närstående, i den vård och planering som sker under vårdtiden.

Närstående kan vara till exempel make eller maka, barn, föräldrar, syskon, vän eller sambo.

Hjälp och vård hemma

Tillsammans med dig vill vi planera vården så att din hemgång ska ske på ett tryggt sätt. Om du har behov av medicinsk uppföljning kan vi, med ditt samtycke, skicka information till din läkare. 

Under din vårdtid gör vi en bedömning av vilka hjälpmedel du behöver ha med dig hem. Om det är aktuellt med fortsatt träning när du är hemma, tar vi kontakt med ett rehabiliteringsteam som kommer att besöka dig i bostaden.

Om du behöver utökad hjälp efter sjukhusvistelsen får du delta i ett så kallat vårdplaneringsmöte. Detta sker på sjukhuset tillsammans med din kommuns biståndshandläggare. Det är alltid du som tar ställning till och avgör vilka insatser du vill tacka ja eller nej till.