För dig som är närstående

Vi vill gärna att du som är närstående till våra patienter är delaktig i deras vård. Dock krävs alltid samtycke från patienten. 

Det är av största värde att vi får veta hur din närstående kände sig och fungerade före sjukhusvistelsen. Det ökar chansen för att vi ska kunna ge en så bra vård som möjligt utifrån den sjukes individuella behov.

Har du möjlighet att delta i planeringen av din närståendes vård kan det vara ett stort stöd för den som är sjuk. Du får information om din närståendes sjukdom och vård genom att prata med tjänstgörande sjuksköterska, som också kan förmedla kontakt med läkare om du önskar.

Du kan också få stöd

Många praktiska men även själsliga frågor kan uppstå när en närstående blir sjuk. Hos oss kan du få hjälp av kurator om du har behov av det.

Är din närstående mycket allvarligt sjuk, så att du behöver ta ledigt från arbetet för att vara hos honom eller henne, kan du få ersättning från Försäkringskassan. Du ansöker då om närståendepenning och behöver lämna ett intyg från din närståendes läkare.

Besökstider och telefonnummer hittar du under respektive avdelning.