Skriv ut den här sidan

Sabbatsbergsgeriatriken

Med lång erfarenhet och hög kunskap bedriver vi geriatrisk vård med både patient och närstående i centrum. Vi arbetar med utredning, behandling och rehabilitering och är en av Stockholms största akutgeriatriska kliniker.


Du som behöver vård dygnet runt är välkommen till oss. Vi har sex avdelningar för heldygnsvård och specialisering inom akutgeriatrik, geriatrisk ortopedrehabilitering samt geriatrisk strokebehandling.

Vi har också en särskild avdelning och ett länsövergripande geriatriskt uppdrag för patienter som bär på MRSA, som är en bakterie som är motståndskraftig mot många sorters antibiotika. Avdelningen har sju vårdplatser.

Om du behöver läggas in akut på geriatrisk klinik kontaktar din läkare, ambulanspersonal eller akutmottagning oss. Om det finns behov av några dagars uppföljande sjukhusvård med rehabilitering och medicinsk uppföljning kan akutsjukhusens vårdavdelningar remittera till geriatriken.

Minnesmottagning

Vi har en specialiserad minnesmottagning som utreder misstänkt demenssjukdom. Vi riktar oss till dig som är 65 år eller äldre.
Du behöver en remiss från din läkare för att få komma till mottagningen.

Områdesupptagning

Vi erbjuder geriatrisk vård för invånare från hela Stockholms län. Kliniken har också uppdraget att leverera läkarinsatser i vissa kommunala särskilda boenden (SÄBO).

Kontakt

Carl Herlitz

Verksamhetschef

Linda Hellsten Andersson

Controller/administrativ chef

Malin Engström

Läkarchef

Carina Henry

Paramedicinsk chef

Katharina Buchta

Omvårdnadschef

Hitta hit

Vi finns på Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5

Intagning

Våra intagningssköterskor har i samråd med specialistläkare hand om väntelistan och platsläget.

Sabbatsbergsgeriatrikens intagningsenhet

Telefonnummer: 08-123 380 40
Fax: 08-30 47 74

Övriga tider kontaktas klinikens bakjour.