Jakobsbergsgeriatriken

Vi är specialiserade på att ge vård inom allmängeriatrik och strokerehabilitering.

Information om besök

Tills vidare kan vi tyvärr inte ta emot några besök med hänsyn till smittoläget i
samhället av covid-19. 

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på avdelningen.

Med lång erfarenhet och mycket kunskap bedriver vi geriatrisk vård med både patient och närstående i centrum. Vi har tre vårdavdelningar och en minnesmottagning. 

Våra vårdavdelningar

Avdelning 4, 5 och 6

Tre av våra avdelningar är allmängeriatriska vårdavdelningar och en är särskilt inriktad mot stroke och förvirringstillstånd. 

Du är välkommen till oss, men behöver en remiss från vårdcentral eller husläkare för att komma till någon av våra vårdavdelningar.

Minnesmottagning

Vår minnesmottagning vänder sig till personer med minnesproblem. Där utreder vi misstänkt demenssjukdom och sviktande minnesförmåga. Mottagningen vänder sig främst till patienter som är över 65 år.

Svårigheter med minnet kan ha många andra orsaker än demenssjukdom. Om det handlar om en demenssjukdom är det viktigt att bedöma typ och svårighetsgrad för att ge rätt vård och behandling. En utredning tar cirka 1-3 månader.

Remiss

För att få komma till oss på en minnesutredning behöver du en remiss från din läkare.

Områdesupptagning

Vi erbjuder geriatrisk vård för invånare från hela Stockholms län. Vi har också ett områdesansvar för invånare i Upplands-Bro, Järfälla, Sundbyberg och vissa delar av Solna.

Vi har även ett uppdrag för läkarinsatser i särskilda boenden (SÄBO) i Järfälla.

Kontakta oss

Postadress
Jakobsbergs sjukhus
Jakobsbergsgeriatriken 
Box 4
177 21 Järfälla

Besöksadress
Birgittavägen 2A
Jakobsberg

Telefonnummer
08-123 400 00

Fax
08- 30 55 74

Hitta till oss

Vi finns på Jakobsbergs sjukhus, Birgittavägen 2A