Minnesmottagning

Minnesmottagningen är en specialistmottagning för personer med minnesproblem. 

En grundläggande minnesutredning börjar hos din vårdcentral eller husläkare. Visar utredningen att det finns behov av en utökad utredning skickar läkaren en remiss till oss. Därefter kallar vi dig till besök.

Svårigheter med minnet kan bero på flera orsaker. Skulle utredningen visa att det handlar om en demenssjukdom är det av vikt att  bedöma typ och svårighetsgrad för att kunna ge rätt vård och behandling.  

För personer med finska som modersmål

För personer med finska som modersmål kan viss del av utredningen erbjudas på finska.

Om oss

Vi som arbetar på Minnesmottagningen är specialiserade på att utreda personer med sviktande minnesförmåga och misstänkt demenssjukdom.

Vi har mångårig erfarenhet av både demens med sent insjuknande, efter 65 års ålder, och demens med tidigt insjuknande, före 65 års ålder.

Geriatrisk vård erbjuder vi i första hand till boende i Danderyd, Lidingö, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker samt norra Solna men vi tar emot patienter och remisser från hela Stockholms län.

Mottagningen har också ett särskilt uppdrag kring yngre personer, under 65 år, och för personer diagnosticerade med ovanliga demenssjukdomar.

Här finns vi

Vår besöksadress är:
Danderyds sjukhus, Entrévägen 10, Målpunkt A.

Vår postadress är:
Mottagning/Vårdavdelning
Ryggradsvägen 18
182 87 Danderyd