Danderydsgeriatriken

Vi har en bred kompetens för att hantera alla de olika komplexa hälsoproblem som kan uppkomma vid akut sjukdom hos äldre.

Danderydsgeriatriken byter namn till Geriatriska kliniken

Genom en verksamhetsövergång den 8 januari 2020 kommer  Danderydsgeriatriken gå över och tillhöra Danderyds sjukhus AB.

Nytt namn men samma telefonnummer och besöksadress
I samband med verksamhetsövergången byter Danderydsgeriatriken namn till Geriatriska kliniken Danderyds sjukhus.

Geriatriken kommer att ha samma telefonnummer, samma besöksadress till avdelningar och mottagningar.

Frågor?
Prata med oss som arbetar här om du har frågor.

Fortsatt välkommen
Vi som arbetar på Danderydgeriatriken, som från och med 8 januari heter Geriatriska kliniken, hälsar dig fortsatt välkommen till oss!

 

 

Om Danderydsgeriatriken

Du som är i behov vård dygnet runt är välkommen till någon av våra fem avdelningar för heldygnsvård. Vi har avdelningar med specialisering inom akutgeriatrik, geriatrisk ortopedrehab samt geriatrisk strokerehab.

Om du skulle behöva läggas in akut hos oss blir vi kontaktade av din läkare, ambulanspersonal eller akutmottagning på sjukhus.

Om det finns behov av några dagars uppföljande sjukhusvård med rehabilitering och medicinsk uppföljning kan akutsjukhusens vårdavdelningar remittera till geriatriken.

Minnesmottagning

En minnesutredning börjar med en första bedömning hos din läkare. Finns det ett behov av en utökad utredning skickar din läkare en remiss till minnesmottagningen. 

Handlar det om en demenssjukdom är det viktigt att bedöma typ och svårighetsgrad för att ge rätt vård och behandling. Vi utreder minnesproblem och ger information och behandling vid minnessjukdom. 

Svårigheter med minnet kan bero på andra orsaker än en minnessjukdom.

Vi har mångårig erfarenhet av både demens med sent insjuknande, efter 65 års ålder, och demens med tidigt insjuknande, före 65 års ålder.

Osteoporosmottagning

Specialistmottagning för dig som har osteoporos, det vill säga benskörhet. Osteoporos är en folksjukdom som blir allt vanligare med stigande ålder.

Din vårdcentral eller läkare hjälper dig med en första bedömning. Vid behov av specialistbedömning skickar din läkare remiss till osteporosmottagningen som sedan skickar dig en kallelse.

Studerandeverksamhet

Vi arbetar ständigt med att utveckla vår studerandeverksamhet och bedriver en studenttät avdelning med mycket positiva omdömen från både våra studerande och patienter. 

Områdesupptagning

Vi erbjuder geriatrisk vård för invånare från hela Stockholms län. Vi har även ett områdesansvar för invånare i Danderyd, Lidingö, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker samt norra Solna. Vi har också uppdraget att sköta läkarinsatserna på Smedbygården i Åkersberga.

Vi är miljöcertifierade, jämställdhetscertifierade och hälsodiplomerade.

Intresserad av nytt jobb?

Vi söker förstärkning med fler sjuksköterskor, samt undersköterskor med erfarenhet av arbete på sjukhus - välkommen att höra av dig till vår HR-konsult Leif.Dahl@sll.se om du är intresserad eller se vilka tjänster som är lediga just nu.

Välkommen till Danderydsgeriatriken både nu och framtiden!

Kontakt

Du är varmt välkommen att kontakta oss för frågor eller funderingar:

Rakel Beckserius

Verksamhetschef
ST/Specialistläkarchef

Margareta Levin

Biträdande verksamhetschef
Omvårdnadschef

Här finns vi

Vår besöksadress är:
Danderyds sjukhus, Entrévägen 10, Målpunkt A.

Vår postadress är:
Mottagning/Vårdavdelning
Ryggradsvägen 18
182 87 Danderyd