Danderydsgeriatriken

Genom en verksamhetsövergång den 8 januari 2020 tillhör Danderydsgeriatriken Danderyds sjukhus AB. I samband med det byter Danderydsgeriatriken namn till Geriatriska kliniken.

Från och med den 8 januari 2020 tillhör Danderydsgeriatriken Danderyds sjukhus AB. 

Du hittar information om dem på ds.sll.se

__________ Nytt namn men samma telefonnummer och besöksadress
I samband med verksamhetsövergången byter Danderydsgeriatriken namn till Geriatriska kliniken Danderyds sjukhus.

Geriatriken kommer att ha samma telefonnummer, samma besöksadress till avdelningar och mottagningar.

Frågor?
Prata med oss som arbetar här om du har några frågor.

Fortsatt välkommen
Vi som arbetar på Danderydgeriatriken, som från och med 8 januari heter Geriatriska kliniken, hälsar dig fortsatt välkommen till oss!