Skriv ut den här sidan

För studenter

Du är varmt välkommen att utbilda dig hos oss! 

Du som är student är varmt välkommen till oss för:

  • Verksamhetsförlagd utbildning – VFU
  • Arbetsförlagt lärande – APL
  • Lärande i arbete – LIA

Hos oss får du träna både praktiska färdigheter och få tid för teoretisk reflektion. Alltid direkt i vårdmiljö och med professionell handledare.

Eget ansvar i vårdteamet

För oss är det viktigt att du får ut det bästa och mesta av din praktik. Därför arbetar vi problemorienterat med fokus på ditt lärande, individuellt och tillsammans med andra.

Vi förväntar oss att du tar eget ansvar för ditt lärande och deltar aktivt i arbetet. I det ingår direktkontakt med patienter, närstående och vårdteamet.

Vår målsättning är att du ska känna dig välkommen och sedd hos oss. Men också att du ska trivas och få ökad kunskap inför din blivande arbetsroll.

Så här söker du praktikplats

Det är din skola som söker plats åt dig. Är skolan ansluten till KLIPP så skickar skolans samordnare en ansökan genom systemet.

Central VIL-samordnare för geriatrik

Birgitta Niva, VIL-samordnare

Telefonnummer

070-001 12 56

Läkarstuderande

Du som är läkarstuderande får din placering genom kurssekreterare.

Telefonnummer till kontaktpersoner på respektive verksamhet nås via Karolinska institutet webbplats, ”Moment åldrande” - grundutbildning klinisk medicin.