Vård efter dina behov

Med lång erfarenhet erbjuder vi dig en trygg vård. Vården planerar vi tillsammans med dig och dina närstående.

Vad är geriatrik?

Geriatrik är den sjukvård som utreder, behandlar och rehabiliterar sjukdomar som uppkommer med stigande ålder.

Utbilda dig hos oss

Välkommen att göra din praktik hos oss. Vi erbjuder dig träning av praktiska färdigheter och teoretisk reflektion i vårdmiljö.

Kom och jobba med oss! Hör Cecilia och Johanna berätta om sina jobb.