Skriv ut den här sidan

Hur du söker vård

Vänd dig alltid först till din vårdcentral eller läkare. De hjälper dig med en första bedömning och kan hänvisa dig till oss om det behövs.

Du som behöver vård dygnet runt är välkommen till någon av våra avdelningar för heldygnsvård.

Behöver du läggas in akut så kan din husläkare, ambulanspersonal eller akutmottagning kontakta oss. Även sjukhusens vårdavdelningar kan hänvisa dig till oss för uppföljning och rehabilitering.

På alla tre kliniker finns minnesmottagningar och vid Danderydsgeriatriken har vi även en osteoporosmottagning för vård av benskörhet. 

Senast ändrad: 2016-05-03