Skriv ut den här sidan

Geriatrik

Geriatrik är vård vid sjukdomar som hänger ihop med åldrande. 

Ju äldre du blir, desto högre blir risken för att du drabbas av sjukdomar som till exempel hjärtsvikt, stroke eller frakturer efter fall. Kroppens förmåga att klara av sjukdom och fysiska påfrestningar minskar, vilket kallas för åldersskörhet.

Det tar ofta längre tid för dig som är äldre att återhämta dig, även från lindriga åkommor. Du kan också behöva hjälp av andra för att klara ditt dagliga liv.

Geriatrisk sjukvård är specialiserad på akuta och kroniska sjukdomar som uppstår till följd av åldrande. I vården ingår både medicinsk behandling och rehabilitering.

De flesta som vårdas på geriatriken är äldre som har drabbats av en akut försämring, men också yngre med liknande besvär kan ha nytta av geriatrisk vård. Inom geriatriken utreds och behandlas också patienter med minnessjukdom.

Senast ändrad: 2016-05-10