Skriv ut den här sidan

Jakobsbergsgeriatriken

Vi är inriktade och specialiserade på att ge vård inom områdena allmängeriatrik och strokerehabilitering.

Med lång erfarenhet och hög kunskap bedriver vi geriatrisk vård med både patient och närstående i centrum. Vi har tre avdelningar och en minnesmottagning.  

Våra avdelningar

Avdelning 4, 5 och 6

Avdelning 4 är en allmängeriatrisk vårdavdelning med inriktning mot stroke och förvirringstillstånd. Avdelning 5 och 6 är också allmängeriatriska vårdavdelningar.

Minnesmottagning

Vi har en specialistmottagning för dig med minnesproblem. Där utreder vi misstänkt demenssjukdom och sviktande minnesförmåga. Den riktar sig främst till patienter som är 65 år eller äldre.

Svårigheter med minnet kan ha många andra orsaker än demenssjukdom. Om det handlar om en demenssjukdom är det viktigt att bedöma typ och svårighetsgrad för att ge rätt vård och behandling. En utredning tar cirka 1-3 månader.

Du behöver en remiss från din läkare för att få komma till mottagningen.

Områdesupptagning

Vi erbjuder geriatrisk vård för invånare från hela Stockholms län. Vi har även ett områdesansvar för invånare i Upplands-Bro, Järfälla, Sundbyberg och vissa delar av Solna.

Kliniken har också uppdraget för läkarinsatser i särskilda boenden (SÄBO) i Järfälla.

Kontakt

Håkan Erlandsson

Verksamhetschef

Christina Syk

t.f. Läkarchef

Annika Alsenhag Ahlbin

HR-konsult

Maria Rothlin

Omvårdnadschef

Hitta hit

Vi finns på Jakobsbergs sjukhus, Birgittavägen 2A

Utbilda dig hos oss

Vill du göra praktik hos oss? Vi erbjuder dig träning av praktiska färdigheter och teoretisk reflektion i vårdmiljö.