Skriv ut den här sidan

Danderydsgeriatriken

Vi har en bred kompetens för att hantera alla de olika komplexa hälsoproblem som kan uppkomma vid akut sjukdom hos äldre.

Våren 2018 beslutades att geriatrisk vård kommer att bedrivas vid Danderyds sjukhus även i framtiden - till stor glädje för både våra patienter, närstående och våra medarbetare som bor i Nordöstra Stockholm. 

Ett positivt besked både för människor och miljö eftersom fortsatt geriatrisk vård i nordöstra Storstockholm även fortsättningsvis ger goda möjligheter att färdas med kollektiva färdmedel via alla de olika linjer i Nordöst som trafikerar Danderyds sjukhus.

Intresserad av nytt jobb?

Vi söker förstärkning med fler sjuksköterskor, samt undersköterskor med erfarenhet av arbete på sjukhus - välkommen att höra av dig till vår HR-konsult Leif.Dahl@sll.se om du är intresserad eller se vilka tjänster som är lediga just nu via länken Lediga jobb till höger!

Välkommen till Danderydsgeriatriken både nu och framtiden!

Om Danderydsgeriatriken

Du som behöver vård dygnet runt är välkommen till någon av våra fem avdelningar för heldygnsvård. Vi har avdelningar med specialisering inom akutgeriatrik, geriatrisk ortopedrehab samt geriatrisk strokerehab.

Om du skulle behöva läggas in akut på geriatrisk klinik kontaktar din läkare, ambulanspersonal eller akutmottagning oss.

Om det finns behov av några dagars uppföljande sjukhusvård med rehabilitering och medicinsk uppföljning kan akutsjukhusens vårdavdelningar remittera till geriatriken.

Minnesmottagning

En minnesutredning börjar med en första bedömning hos din läkare. Finns det ett behov av en utökad utredning skickar din läkare en remiss till minnesmottagningen. 

Handlar det om en demenssjukdom är det viktigt att bedöma typ och svårighetsgrad för att ge rätt vård och behandling. Vi utreder minnesproblem och ger information och behandling vid minnessjukdom. 

Svårigheter med minnet kan bero på andra orsaker än en minnessjukdom.

Vi har mångårig erfarenhet av både demens med sent insjuknande, efter 65 års ålder, och demens med tidigt insjuknande, före 65 års ålder.

Osteoporosmottagning

Specialistmottagning för dig som har osteoporos, det vill säga benskörhet. Osteoporos är en folksjukdom som blir allt vanligare med stigande ålder.

Din vårdcentral eller läkare hjälper dig med en första bedömning. Vid behov av specialistbedömning skickar din läkare remiss till mottagningen.

Studerandeverksamhet

Vi arbetar ständigt med att utveckla vår studerandeverksamhet och bedriver sedan flera år en studenttät avdelning med mycket positiva omdömen från våra studerande och patienter.

Områdesupptagning

Vi erbjuder geriatrisk vård för invånare från hela Stockholms län. Vi har även ett områdesansvar för invånare i Danderyd, Lidingö, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker samt norra Solna. Vi har också uppdraget att sköta läkarinsatserna på Smedbygården i Åkersberga.

Vi är miljöcertifierade, jämställdhetscertifierade och hälsodiplomerade.

Kontakt

Rakel Beckserius

Verksamhetschef
ST/Specialistläkarchef

Margareta Levin

Biträdande verksamhetschef
Omvårdnadschef

Jan Gardeman Tinfors

Chef ekonomi/IT

Här finns vi

Du hittar oss på Danderyds sjukhus, Hus 60, plan 2 Paviljongen, med ingång via Hus 42.