Skriv ut den här sidan

Danderydsgeriatriken

Vi har en bred kompetens för att hantera alla de olika komplexa hälsoproblem som kan uppkomma vid akut sjukdom hos äldre.

Du som behöver vård dygnet runt är välkommen till någon av våra fem avdelningar för heldygnsvård. Vi har avdelningar med specialisering inom akutgeriatrik, geriatrisk ortopedrehab samt geriatrisk strokerehab.

Om du behöver läggas in akut på geriatrisk klinik kan din läkare, ambulanspersonal eller akutmottagning kontakta oss. Om det finns behov av några dagars uppföljande sjukhusvård med rehabilitering och medicinsk uppföljning kan akutsjukhusens vårdavdelningar remittera till geriatriken.

Minnesmottagning

En minnesutredning börjar med en första bedömning hos din läkare. Finns det ett behov av en utökad utredning skickar din läkare en remiss till minnesmottagningen. 

Handlar det om en demenssjukdom är det viktigt att bedöma typ och svårighetsgrad för att ge rätt vård och behandling. Vi utreder minnesproblem och ger information och behandling vid minnessjukdom. Svårigheter med minnet kan också bero på andra orsaker än minnessjukdom.

Vi har mångårig erfarenhet av både demens med sent insjuknande, efter 65 års ålder, och demens med tidigt insjuknande, före 65 års ålder.

Osteoporosmottagning

Specialistmottagning för dig som har osteoporos, det vill säga benskörhet. Osteoporos är en folksjukdom som blir allt vanligare med stigande ålder.

Din vårdcentral eller läkare hjälper dig med en första bedömning. Vid behov av specialistbedömning skickar din läkare remiss till mottagningen.

Områdesupptagning

Vi erbjuder geriatrisk vård för invånare från hela Stockholms län. Vi har även ett områdesansvar för invånare i Danderyd, Lidingö, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker samt norra Solna. Vi har också uppdraget att sköta läkarinsatserna på Smedbygården i Åkersberga.

Vi är miljöcertifierade, jämställdhetscertifierade och hälsodiplomerade.

Kontakt

Rakel Beckserius

Verksamhetschef
ST/Specialistläkarchef

Margareta Levin

Biträdande verksamhetschef
Omvårdnadschef

Jan Gardeman Tinfors

Chef ekonomi/IT

Hitta hit

Vi finns på Danderyds sjukhus, Hus 60, plan 2 Paviljongen, med ingång via Hus 42.

Senast ändrad: 2017-11-22