Skriv ut den här sidan

För studenter

Du är varmt välkommen att utbilda dig hos oss! 

Vi vill hälsa dig som är student välkommen till oss för:

  • Verksamhetsförlagd utbildning – VFU
  • Arbetsförlagt lärande – APL
  • Lärande i arbete – LIA

Hos oss får du både träna praktiska färdigheter och tid för teoretisk reflektion. Alltid direkt i vårdmiljö och med professionell handledare.

Eget ansvar i vårdteamet

För oss är det viktigt att du får ut det bästa och mesta av din praktik. Därför arbetar vi problemorienterat med fokus på ditt lärande, individuellt och tillsammans med andra.

Vi förväntar oss att du tar eget ansvar för ditt lärande och deltar aktivt i arbetet. I det ingår direktkontakt med patienter, närstående och vårdteamet.

Vår målsättning är att du som student ska känna dig välkommen och sedd hos oss. Men också att du ska trivas och få en ökad kunskap inför din blivande arbetsroll.

Så här söker du praktikplats

Det är din skola som söker plats åt dig. Är skolan ansluten till KLIPP så skickar din skolas samordnare en ansökan genom det systemet.

Central VIL-samordnare för geriatrik

Maria Brofalk, VIL-samordnare

Telefonnummer

070-484 11 40

Läkarstuderande

Du som är läkarstuderande får din placering genom kurssekreterare.

Telefonnummer till kontaktpersoner på respektive verksamhet nås via Karolinska institutet webbplats, ”Moment åldrande” - grundutbildning klinisk medicin.